Få styr på leverandørerne

Her kan I sammensætte jeres leverandørkæde og få indblik i miljøansvarlig leverandørstyring.

Miljøansvarlig leverandørstyring handler om, i samarbejde med jeres leverandører, at gøre en aktiv indsats for at mindske miljøbelastningen i leverandørkæden. Det er ofte blandt leverandørerne, at de største miljøudfordringer optræder.

Virksomheder med leverandører i forskelligartede lande kan opleve, at forhold som miljøbeskyttelse ikke omfattes af den respektive nationale lovgivning, eller at den eksisterende lovgivning ikke respekteres.

Som virksomhed har I mulighed for at påvirke de enkelte led i jeres leverandørkæde til at mindske miljøbelastningen. Særligt i forhold til de leverandører, der er underlagt direkte kontraktlige forhold, har I som virksomhed en særlig indgang til at forbedre de miljømæssige aspekter.

Træer

Sammensæt leverandørkæde

Forskellige brancher har forskellige miljøudfordringer. Find jeres branche for at få det mest præcise billede af miljøudfordringerne.

Se mere...
Vindmøller2

Guide om forhandling og samarbejde

Den trinvise guide giver en praktisk vejledning i, hvordan virksomheder kan etablere et godt samarbejde med leverandører om inddragelse af miljøhensyn.

Se mere...
Ventil

Arbejd videre med CSR kompasset

Hvis I ønsker at arbejde videre med ansvarlig leverandørstyring kan dette gøres på CSR kompasset (eksternt link).

Se mere...