Forebyg affaldsdannelse

Med dette værktøj kan I regne på effekterne af at implementere en affaldsforebyggende, grøn forretningsstrategi. I får mulighed for at regne på, hvordan det påvirker virksomhedens økonomi, hvis jeres produkt genbruges, eller hvis kvaliteten og levetiden forlænges. Filmen herunder præsenterer en række danske virksomheder, som alle har forbedret deres konkurrenceevne gennem arbejdet med affaldsforebyggelse. De tre værktøjer finder I neden under filmen.

Udfyld svar til mindst en video for at se rapport

Vælg model

Affaldsforebyggelse

Hvad er affaldsforebyggende forretningsstrategier?

Affald kan forebygges på mange forskellige måder. De tre værktøjer på denne side giver jer mulighed for at regne på de økonomiske konsekvenser af tre strategier:

  • Renere produktion, hvor fokus er at begrænse spildet i produktionen, producere mere med mindre og begrænse brugen af uønskede stoffer. 
  • Tilbagetagningsordninger benyttes til at sikre jer adgang til jeres produkter, når kunden er færdig med at bruge dem. På den måde kan I genbruge og genanvende de ressourcer, der er indlejret i produkterne. 
  • Med en leasingstrategi lejer I produkterne ud i stedet for at sælge dem. I beholder adgangen til ressourcerne og får derfor mulighed for at leje dem ud til nye kunder eller forbedre deres performance og sælge dem igen. 

I kan læse mere om de tre forretningsstrategier her

 

 

Støtte til grøn omstilling

Affaldsforebyggelse kan i nogle tilfælde kræve investeringer og indebære nye udfordringer i forhold til omstilling af produktion, kunderelationer, medarbejdermotivation mv. Der er løbende mulighed for at søge støtte fra fx Miljøstyrelsen eller Erhvervsstyrelsen, som kan gøre det lettere at komme igennem disse udfordringer.

I finder en oversigt over støttemuligheder her