Beregn klimabelastning

På Klimakompasset kan I beregne jeres virksomheds CO2-udledninger. I kan også finde gode råd til, hvordan I kan udarbejde en klimastrategi og målrette indsatsen for en CO2-reduktion i jeres virksomhed.

Med en CO2-beregning og en klimastrategi, får I grundlaget for at igangsætte konkrete CO2-reduktions initiativer. Klimakompasset giver gode råd til hvordan I kan komme i gang med arbejdet. Ud over CO2-beregneren indeholder Klimakompasset en række gode vejledninger. Vi anbefaler et par af dem nedenfor.

Beregn jeres virksomheds udledninger

Klimakompasset.dk kan også hjælpe med:

Træer

Klimavenlig – hvorfor?

Der er mange fordele ved at blive klimavenlig; virksomhedens omdømme og brand forbedres, der opnås besparelser, nye kundekrav imødekommes m.m. Alt sammen noget, som styrker virksomhedens markedsposition.

Se mere...
Vindmøller2

Klimastrategi – hvordan?

Klimakompasset giver et godt bud på, hvordan I kan komme i gang med en klimastrategi ved at følge ’de 7 trin’.

Se mere...
Ventil

Reducer CO2-udledning – Hvordan?

Med en CO2-beregning får I kortlagt udledningerne fra jeres virksomhed. Men hvordan identificerer man indsatsområderm, hvor udledningerne kan reduceres?

Se mere...