Udvikling af teams

Et godt team

På nogle arbejdspladser bliver der dannet små teams alt efter hvilke arbejdsopgaver, der skal løses. Det giver variation på arbejdet, da opgaverne helt sikkert ikke kommer til at ligne hinanden. Projekter er forskellige. Men det er mennesker også. Og det kan være svært at lære at arbejde effektivt sammen, hvis der pludseligt kommer et nyt menneske med ind på teamet. Og hvad gør man så? I mange tilfælde vælger arbejdsgiveren at tilbyde, at teamet kommer på sådan et teambuilding kursus, hvor teamets medlemmer bliver rystet godt sammen. Men er det nok?

Teambuilding

Et er at skulle stå på en mark og lære at kaste med økser eller spille fodbold. Der lærer du at værdsætte, at I er forskellige. Du finder måske nogle kvaliteter hos et af teamets medlemmer, som du er glad for.
Men er det nok, når hverdagen træffer ind, og der skal arbejdes effektivt? Det kan være tilstrækkeligt med en dag med nogle teambuilding aktiviteter. Men det kan give endnu bedre resultater, hvis teamet også er klar over, hvad det skal, hvordan det når resultaterne, og hvad medlemmerne skal være opmærksomme på.

Udvikling af teams

Et team bliver nemlig ikke udviklet, ved bare at have det sjovt sammen. Det tager tid for et team at blive effektivt. Teamudvikling er derfor ikke det samme som teambuilding. Teambuilding kan være et super instrument i teamudviklingen.

Hvad er teamudvikling så i virkeligheden? Teamudvikling er en proces. Den tager tid. Den tager sigte på at udvikle et teams evne til at samarbejde.

Er der problemer i et team, så skal der naturligvis rettes op på dem. Det kan dreje sig om, at der er en dårlig kommunikation. Det kan dreje sig om misforståelser imellem teamets medlemmer. Men det kan også dreje sig om, at teamets medlemmer har forskellige forståelser af, hvor de skal hen – simpelt hen: hvad går opgaven ud på – og hvor vil de forskellige metoder, der vælges til at løse opgaven, føre den hen?
Det er derfor vigtigt, at når et team skal udvikles, så skal alle medlemmer have en fælles forståelse af opgaven eller projektet. Dernæst skal det have en følelse af, at de er fælles om at løse opgaven. Og her er det vigtigt, at kommunikationen imellem teamets medlemmer sker på en ligeværdig måde og i det gode samarbejdes ånd..

Den fælles forståelse

Teamudvikling handler derfor også om at skabe en fælles forståelse af, hvad målet med projektet eller opgaven er. Det nytter ikke, hvis et medlem er overbevist om, at I skal nå A, imens alle andre i teamet har forstået, at I skal nå til B.

Når et nyt team skal starte på en ny opgave, så kan der naturligvis være vanskeligheder i projektets opstartsfase. Det kan være, at det ikke står helt klart for alle, hvilken rolle han eller hun spiller i teamet. Det kan også være, at der uvidenhed om særlige arbejdsgange internt i virksomheden. Disse problemer kan løses. De skal dog afklares. Og når de er løst, så vil teamet kunne fungere bedre.
Efterhånden som teamet lærer at identificere eventuelle problemer, som måske ikke direkte har noget at gøre med selve projektet, så bliver det også meget mere effektivt.