Flere konkurser

Finanstal

Alle går vist og er mere eller mindre bekymrede for, hvad der vil ske i fremtiden: Inflationen er endnu ikke blevet bremset. Renterne stiger. Pengene har mindre værdi – og bliver dyrere at anskaffe! Mange virksomheder er også truet med konkurs. De har svært ved at betale deres leverandører, banklån og skatter. Det kan være fristende for mange lige sådan at fikse lidt i momsregnskabet. Nogle af virksomhederne har også daglige konflikter med de organisationer, som har købt varer eller ydelser hos dem. De har svært ved at få inddrevet de penge, som de har til gode.

Økonomiske vanskeligheder

Uanset om du er debitor eller kreditor, så kan dit firma være i alvorlige økonomiske vanskeligheder. Og hvad skal du gøre? Du kan godt se, hvad der vil ske om tre måneder, hvis du ikke handler nu. Skal du indgive en egenbegæring? Eller skal du lade dine kreditorer indgive konkursbegæring imod dit firma? Selvom du har advaret kreditorerne i forvejen om, at du har svært ved at klare regningerne, så vil det bedste nok være, at du indgiver en egenbegæring. I de fleste tilfælde vil det sende det bedste signal til kreditorerne.

Men har du ikke advaret kreditorerne og, er du lidt for sent på den, så kan det være, at dine kreditorer tvinger dig i konkurs, fordi de indgiver en konkursbegæring imod dig. Hvad er forskellen på en egenbegæring og en konkursbegæring? Der er faktisk ikke nogen forskel. Både en egenbegæring og en konkursbegæring er en ansøgning om, at et firma kommer under konkursbehandling. Den eneste forskel er bare, hvem der indgiver begæringen: Firmaets ledelse eller firmaets kreditorer.

En senere rekonstruktion

Du skal dog være klar over, at en konkursbegæring skal ikke offentliggøres, sådan som en konkurs skal. Du skal vide dette, fordi inden du beslutter dig for at indgive egenbegæring, så bør du tale med en erfaren konkurs advokat. Det kan nemlig godt tænkes, at han – eller hun – kan sætte en rekonstruktion af dit firma i gang – og dette kan være en redning for firmaet.

Rekonstruktion af firmaer er i bund og grund ikke andet, end at selskabsformen, som firmaet er etableret under, ændres. Det kan dog være en meget kompliceret proces, når et firma eller en koncern skal rekonstrueres. Det er dog konkurs advokatens arbejde at klarlægge mulighederne for rekonstruktion, hvis der er indgivet en konkursbegæring. Men, det kan være, at du kan drage fordel af at tale med en konkurs advokat – inden konkursbegæringen bliver indgivet til skifteretten. Det kan jo tænkes, at det kun er en lille justering i selskabsformen, der skal til, så dit firma kan få fred til at indhente tabt territorium og komme af med noget af gælden.

Firmanavn?

Hvis din konkurs advokat ikke kan anbefale en rekonstruktion, så kan det være, at du skal overveje, at din virksomhed skal have et nyt navn, lige inden du indgiver egenbegæringen. På den måde kan du undgå, at dit firmas brand kommer i fare. Dette er elementer, som du bør tale med en konkurs advokat om, inden dit firmas gæld bliver for stor.