Forældremyndighedssager

Broken Heart Cardboard on Brown Wooden Table Top

Cirka hver syvende ægteskab opløses. Det er aldrig sjovt, når der er tale om skilsmisser. Og er der børn involveret i skilsmissen, så er det en meget kompliceret og følelsesmæssigt utroligt krævende sag at komme igennem. Mange par, der beslutter sig for, at de skal skilles har da også indset, at de er bedst tjent med at få fat i en dygtig advokat, der ved meget om familieret. En skilsmisse berører jo ikke kun følelsesmæssigt de to parter, der ikke kan holde samlivet med hinanden ud længere. En skilsmisse berører også alle andre facetter af deres samliv: Børnene, økonomien og boligen.

Den svære forældremyndighed

Der kan være problemer med, hvem der skal have forældremyndighed – se her. Der skal deles et bo. Én skal måske blive boende i boligen, imens den anden skal flytte ud. Der kan opstå yderligere konflikter undervejs selve skilsmisseprocessen. Det kan være, at den ene part ikke ville have forældremyndigheden, men skifter mening undervejs. Her vil det være nødvendigt at få en advokats hjælp til at søge om fuld forældremyndighed.

Behov for hjælp fra en advokat

I nogle tilfælde har parterne, der skal skilles, særeje. De har måske umiddelbart lidt klarere linjer under skilsmisseprocessen, men de har helt bestemt behov for at få den advokat, de brugte, da de blev enige om at leve med særeje, til lige at ridse op for dem, hvad de har hver især. De vil dog sikkert løbe ind i de samme problemer mht. forældremyndigheden over børn, de har sammen, som alle andre par gør. En familieretsadvokat er derfor den bedste, de kan henvende sig til. Der er nemlig mange og ofte ret komplicerede regler for, hvordan og hvorledes vi skal forholde os under skilsmisse og især i forhold til problemet med børnene.

Men som sagt, det er jo ikke kun et spørgsmål om, hvor og hos hvem børnene skal bo. Det er også et spørgsmål om økonomien. Skal der betales penge til barnet – hvor mange og hvor ofte? Skal den ene ægtefælle også have et månedligt beløb? Hvor meget? Og med hvilken begrundelse? Her er det, at en familieretsadvokat kan være meget behjælpelig, så I kan få svar på alle de mange spørgsmål, som en skilsmisse medfører.
Endelig er der også spørgsmålet om boligen. En familie skal brydes op.

Både familien og boligen

Det bliver boligen selvfølgelig også. Ikke sådan i bogstavelig forstand. Men der skal ændres noget i boligen. Den part, der flytter ud skal have nogle møbler med sig. Der har været nogle genstande – fx et smukt maleri – som lige pludseligt ikke længere vil være der. Det forandrer boligen. I mange tilfælde ender det da også med, at boligen skal sælges, og der skal købes to mindre boliger! Her er det muligvis det bedste at henvende sig til en god boligadvokat, som lige kan tjekke papirer og al den slags, inden der bliver skrevet under på en eventuel hushandel. Familieretsadvokaten, som I bruger, kan muligvis henvise jer til en erfaren boligadvokat. Det har jo også noget med jeres fremtidige økonomi at gøre.

Så, er du ved at skulle skilles: Sørg for at du og din partner finder en god familieadvokat, der kan vejlede jer igennem hele processen.