Erstatningsjunglen

woman holding signage

Hvordan får du offererstatning, hvis du har været udsat for vold via internettet? Det er et spørgsmål, som brænder sig mere og mere ind i folks bevidsthed. Hvorfor? Jo, fordi vold via internettet bliver mere og mere almindeligt. Det er en form for vold, som vi ikke kendte til for 20 år siden. Men den har bredt sig via sociale medier. Den findes i den mørke del af internettet. Og så er der også sket det, at vi hører om volden meget ofte. Via vores streaming source eller vores netværk. Vi er bevidste om den.

Psykisk vold

I virkeligheden er det psykisk vold, som udøves over os via internettet. Vi ser billeder og videoer af voldsofre. Vi hører om strafferetssager, der går viralt! Ser vi nogen sinde erstatningsadvokater, der hjælper ofrene? Ja, det kommer jo helt an på advokaterne. Er det sådan en celebrity-advokat, så kan det sagtens tænkes, at han – eller hun – laver et eller andet smart billede og hæfter tekst på det, så det omtaler en sag om fx patienterstatning, som han eller hun har påtaget sig.

Er det derimod en lidt mere ’beskeden’ advokat, så kommer der nok ikke fancy billeder på TikTok eller Facebook. Der kommer højest en notits i det lokale dagblad, som omtaler selve sagen og advokaten.
Nu har den skarpe læser sikkert allerede hæftet sig ved, at jeg skrev ’beskeden’ – sådan i et forsøg på at signalere, at advokater ikke er beskedne. I hvert fald ikke, når det handler om deres honorarer.

Advokater er ikke reelt dyre

Ved du hvad? Det er en floskel. Det er løgn. Det er usandt. Advokater har en høj timeløn. Men de er ikke dyre. Den høje timeløn er for en konsultationstime. Dvs. en time som bruges sammen med advokatens kunde – dig eller mig. Timelønnen inkluderer ikke den tid, som advokaten bruger på at forberede sig til konsultationen med dig. Den inkluderer faktisk heller ikke tiden, som bliver brugt i retssalen.

Så: Uanset om det er en advokat med speciale i samværssager og forældremyndighed eller en advokat, der har måttet i sving med hegnsloven og hegnssyn, så skal du ikke blive overrasket over at få en faktura, der kun referer til 3 konsultationstimer – og et stort beløb. Du skal vide, at bagved de 3 konsultationstimer ligger der mange timer med research, møder i retssale og på offentlige kontorer, samtaler med specialister og helt sikkert også en del timer brugt i frustration over, at erstatningsadvokaten ikke kommer nogen veje i sin research.

Der er faste regler

Der er nemlig regler for, hvor meget erstatningsadvokater må kræve i timeløn. Den skal svare nogenlunde til det beløb, som det offentlige vil give en advokat, der skal give dig bistand, hvis du fx skal ind i en sag om offererstatning. Ok, de må gerne kræve lidt mere. Det er fordi de også selv skal betale ind til pension og sygeforsikring. (Som almindelige lønmodtagere, så tænker vi jo ikke på, at dette også er en udgift, som advokaterne selv skal dække.) Dertil kommer, at de ofte også har ret store udgifter til husleje – deres advokatkontor skal jo helst ligge på en adresse, som alle i byen kender. Læs mere om at få erstatning her.